logo Schietsport vereninging 't Fort Hoofddorp

Schietsport nieuws van SV 't Fort Hoofddorp

De maker en de vereniging van deze website kunnen NIET aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste of onvolledige informatie op deze internetpagina's. Noch voor directe of indirecte schade welke daardoor ontstaat of kan ontstaan, nu of in de toekomst. Aan de inhoud van de pagina's kunnen op generlei wijze rechten ontleend worden.

Niets van deze site mag zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van SV.'t Fort worden overgenomen.
© 1999 - 2014 SV.'t Fort Hoofddorp alle rechten voorbehouden.