logo Schietsport vereninging 't Fort Hoofddorp

Schietsportvereniging 't Fort Hoofddorp

Als lid van de vereniging mag u niet leden (introduce's), die graag willen ervaren wat de schietsport betekend, meebrengen.

Het meebrengen van introduce's is echter wel aan strenge regels gebonden die hieronder opgesomd staan.

 

 • Introducés mogen alleen door leden van het Fort meegenomen worden, en alleen als de aspirantenperiode afgesloten is.
 • De introdué moet aangemeld worden bij de baliedienst die een kopie maakt van de KNAS pas van het introducerende lid en het legitimatiebewijs van de introducé. De introducé moet een badge met de tekst “Introducé” zichtbaar dragen, deze badges worden uitgegeven door de baliedienst, als borg wordt de KNSA pas van het introducerende lid ingenomen.
 • Na gebruik moet deze badge weer teruggebracht worden waarna het lid zijn KNSA pas weer terugkrijgt.
 • Het lid mag maximaal 2 introducés per keer meenemen naar de schietbanen, tijdens het schieten staat er één persoon in de schietstand.
 • Een introducé mag maximaal drie keer per 12 maanden meegenomen worden, daarna is het de bedoeling dat men lid wordt.
 • Het introducerende lid is verantwoordelijk voor de gang van zaken die avond / middag.
 • Als verlofhouder mag je de introducé laten schieten met de wapens op je verlof, met als restrictie niet zwaarder dan kaliber .22.
 • Als je geen wapen in .22 of verlof bezit mag je alleen laten schieten met verenigingswapens in het kaliber .22 Lr., op de 25 en de 50 mtr. baan.
 • De baancommandant moet voor het schieten op de hoogte gesteld worden dat je een introducé (s) meebrengt.
 • Het aantal schoten per introducé moet beperkt blijven tot maximaal 25.
 • Bij drukte hebben Fort leden voorrang op introducés.
 • Wees heel alert inzake de veiligheid en leg eerst uit hoe één en ander werkt, doe dit op voorhand in het “Praathuis” waarbij de regel geldt dat het verboden is hier patronen ter hand te nemen.
 • De introducé mag nooit alleen met een wapen in de schietstand zijn.
 • Wordt er geconstateerd dat deze regels overtreden worden, dan wordt de introducé verzocht de baan te verlaten.
 • Het lid wordt aangezegd in het vervolg geen introducés meer mee te nemen, en het bestuur kan besluiten tot sanctioneren over te gaan.

 

Overgenomen uit de Circulaire Wapens en Munitie:

Voor het verrichten van schietsportactiviteiten door introducés gelden de volgende voorwaarden:

Het vuurwapen alsmede de daarbij behorende munitie mag pas op het schietpunt van de schietbaan - door de persoon die bevoegd is het betrokken vuurwapen voorhanden te hebben - aan de schutter worden afgegeven.

De persoon die bevoegd is het betrokken vuurwapen voorhanden te hebben, blijft tijdens het schieten in de onmiddellijke nabijheid van de introducé op het schietpunt.

Het vuurwapen en de niet verschoten patronen, dienen onmiddellijk na de schietoefening op het schietpunt te worden teruggegeven aan de persoon die bevoegd is het betrokken vuurwapen voorhanden te hebben.

Door de persoon die bevoegd is het betrokken vuurwapen voorhanden te hebben, dient gecontroleerd te worden of het aantal verschoten patronen plus het aantal overgebleven patronen overeenkomt met het aantal uitgereikte patronen.

Dezelfde persoon mag- binnen een periode van 12 maanden - maximaal drie keer worden geïntroduceerd.

Het bestuur