logo Schietsport vereninging 't Fort Hoofddorp

Algemene informatie SV 't Fort

Aspirant lidmaatschap

Let op! Introductie voor belangstellenden en inschrijving van aspirant leden vindt alleen plaats op uitnodiging na inschrijving via het inschrijfformulier!

Vanaf de leeftijd van 17  jaar en 6 maanden kan de aanvraag gedaan worden! Je moet de Nederlandse taal in woord en geschrift beheersen.

Alleen serieuze aanvragen die bedoeld zijn om het lidmaatschap te overwegen worden in behandeling genomen. Dus geen fun, eenmalige aanvragen of cadeau aanvragen.

Voor inschrijving of introductie klik 'hier'.

De aanvragen worden na binnenkomst van datum op een lijst geplaatst en wordt er met de indieners zo spoedig mogelijk contact opgenomen. Tussentijdse informatie over de voortgang wordt niet verstrekt. Wij hebben deze maatregel moeten nemen wegens een te grote toeloop in de afgelopen periode.

Ben je oud lid van de KNSA of van Sv 't Fort vul je dat ook in op het formulier. Dan wordt je uitgenodigd voor een gesprek hierover en wordt de overweging gemaakt om wel gelijk in te stromen.

Verlofhouders (WM4) kunnen wel ingeschreven worden, geef dat aan dan wordt er gelijk contact met je opgenomen.

Wanneer u reeds in het bezit bent van een wapenverlof (WM4) of een jachtakte wordt een VOG niet gevraagd, wel een kopie van uw WM4 of jacht akte.

Voordat u definitief lid kunt worden van onze vereniging willen wij graag weten of u geschikt bent om de schietsport in z'n algemeen te beoefenen. Dit betekend dat wij een aspirantenperiode van minimaal 6 maanden in acht nemen, in deze periode krijgt u (indien u geen WM4 heeft) een introductie cursus t.w. les in de veilige omgang met vuurwapens en de techniek van het schieten. Tevens wordt er door een ballotagecommissie beoordeeld of u zich aan de regels houdt en of er voldoende schietoefeningen zijn gedaan. De ballotagecommissie brengt advies uit aan het bestuur van de vereniging die uiteindelijk beslist of het advies gevolgd wordt of dat er andere zwaarwegende gronden zijn om u te weigeren als lid. Wanneer u geweigerd wordt als lid, wordt dit schriftelijk aan u medegedeeld. Wordt u wel als definitie lid geaccepteerd volgt een gesprek over het verdere verloop tot het einde van het lopende jaar.

In de aspirantentijd kunt u bepalen of sportschieten werkelijk iets voor u is. Wanneer dit niet het geval is, kunt u zonder verdere verplichtingen uw aspirant lidmaatschap beëindigen.

Pas nadat u door het bestuur aangenomen bent als definitief lid, start de periode van 12 maanden en 18 schietbeurten die minimaal nodig zijn voor de aanvraag voor een eigen wapen.

Lidmaatschapskosten

Kosten inschrijving aspirant lidmaatschap (6 maanden) voor iemand die nog geen lid is van de KNSA en nog niet in het bezit is van een Wapenverlof of een jachtakte bedraagt éénmalig € 165. (2016)

Hierin is opgenomen een introductie cursus, gebruik van de schietbanen en de verenigingswapens, aanmelding en lidmaatschap KNSA en contributie vereniging voor de aspirantenperiode. Uitgesloten zijn de kosten van munitie, schietkaarten en genuttigde drankjes en hapjes.

Wanneer u reeds lid bent van de KNSA met licentie en in het bezit van een Wapenverlof of jachtakte, bedraagt de inschrijving éénmalig € 140,00.

De kosten van een volwaardig lidmaatschap zijn per kalenderjaar. (2017)

1 Lidmaatschap Senior lid                       € 190,00
2 Gezins- of jeugdlid     € 115,00
3 C-lid (excl. KNSA)    € 170,00
4 65+ lid     € 113,50

 

1 Nadat uw definitieve aanvraag lidmaatschap is goedgekeurd, betaald u het deel van het lidmaatschap vanaf de maand van aanname als volwaardig lid tot het eind van het lopende jaar. Afhankelijk van de inschrijfmaand kan de KNSA contributie daar nog bijkomen.

2 Wanneer er al iemand van uw gezin lid is van onze vereniging komt u in aanmerking voor een gezinslidmaatschap.

3 Personen die reeds lid zijn bij een andere vereniging (C-lid) en daar de KNSA contributie betalen kunnen lid worden tegen een gereduceerd tarief.

4 Leden die de 65+ leeftijd bereikt hebben, betalen het jaar daarop een gereduceerd tarief.

Lees meer: Aspirant lidmaatschap

Introducés

Als lid van de vereniging mag u niet leden (introduce's), die graag willen ervaren wat de schietsport betekend, meebrengen.

Het meebrengen van introduce's is echter wel aan strenge regels gebonden die hieronder opgesomd staan.

Lees meer: Introducés

Open wedstrijden

Onze vereniging probeerd regelmatig wedstrijden te organiseren, in de vorm van Verenigingwedstrijden, AK's, DK's en NK's waarvoor KNSA leden kunnen inschrijven.

Gegevens over deze wedstrijden en hoe men kan inschrijven en de uiteindelijke uitslagen worden in de volgende pagina's gepubliceerd.

District kampioenschappen

Op verzoek van onze vereniging en na toekenning van de KNSA wordt ernaar gestreefd om frequent District kampioenschappen te organiseren.

Gegeven over de aard van de DK, inschrijving en uiteindelijk de uitslagen worden op de volgende pagina's gepubliceerd.

Openstelling banen

Gebruik van de 25 en 50 meter schietbanen:

25 meterbaan

Woensdag: 20.00 tot 22.00 uur .22 tot .38-SPEC +45 ACP
22.00 tot 23.00 uur ALLE KALIBERS & ZWARTKRUIT
Vrijdag: 20.00 tot 22.00 uur .22 tot .38-SPEC +45 ACP
22.00 tot 23.00 uur ALLE KALIBERS & ZWARTKRUIT
Zondag: 14.00 tot 17.00 uur ALLE KALIBERS & ZWARTKRUIT

Schouderwapens zijn op de 25 meterbaan niet toegestaan!
(Met uitzondering van speciale disciplines door het bestuur vastgesteld).

50 meterbaan

Woensdag en vrijdag: 20.00 tot 21.00 uur KKG & KKK
21.00 tot 23.00 uur GKG & ZWARTKRUIT
Zondag: 14.00 tot 17.00 uur ALLE KALIBERS & ZWARTKRUIT


Vuistvuurwapens zijn op de 50 meterbaan niet toegestaan!
(de enige uitzondering is 50 meter vrij pistool of speciale disciplines door het bestuur vastgesteld).
Zwartkruit en de vervangers daarvoor alleen in GKG tijd, op zondag de gehele tijd.

Bij onduidelijkheid over een nieuw of ongebruikelijk kaliber, bepaalt de Veiligheids Functionaris of het Bestuur of-, en in welke tijdvak, er met het wapen geschoten mag worden.

Kijk voor de datums waarop de vereniging gesloten is onder het item "Belangrijke data"

Het bestuur.